Văn bản mới nhận từ ngày 25 đến 30-3 (phần 1)

Văn bản mới nhận từ ngày 25 đến 30-3 (phần 1)

Bao gồm các nội dung về quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam; lãi suất cho vay ngắn hạn; lệ phí trước bạ; điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất; thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; thực hiện bảo trì công trình xây dựng...

 

TT 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27-3: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

CT 02/CT-BTP ngày 25-3: Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc

TT 07/2013/TT-BTTTT ngày 18-3: Quy định thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam.

TT 08/2013/TT-NHNN ngày 25-3: Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

TT 09/2013/TT-NHNN ngày 25-3: Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

NĐ 23/2013/NĐ-CP ngày 25-3: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

NQ 37/NQ-CP ngày 25-3: Phê duyệt Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán.

TB 124/TB-VPCP ngày 25-3: Về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về biện pháp chống hạn, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

QĐ 288/QĐ-BTNMT ngày 12-3: Chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.

QĐ 497/QĐ-TTg ngày 21-3: Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam.

QĐ 498/QĐ-TTg ngày 21-3: Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.


Cảnh đẹp quê hương. Ảnh Internet

 

QĐ 501/QĐ-TTg ngày 22-3: Thay đổi Ủy viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" năm 2012.

QĐ 510/QĐ-TTg ngày 25-3: Phê duyệt Đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại".

QĐ 517/QĐ-LĐTBXH ngày 28-3: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Việc làm.

QĐ 518/QĐ-TTg ngày 27-3: Phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

QĐ 634/2013/QĐ-BTP ngày 22-3:.Ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

QĐ 643/QĐ-NHNN ngày 25-3: Lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

QĐ 650/QĐ-BTP ngày 27-3: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020.

CV 977/LĐTBXH-KHTC ngày 27-3:.Hướng dẫn thực hiện bảo trì công trình xây dựng.

CV 1066/BHXH-TCCB ngày 20-3: Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012

CV 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22-3: Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013.

CV 2191/VPCP-KTTH ngày 21-3: Tiết kiệm chi phí năm 2013 đối với các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Còn tiếp...

phapluattp.vn

©2010 Copyright by Luatsutoanco . All rights reserved.
Phòng 105, 17/19 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. ĐT: (08) 7300 8787 - 7300 8788 - Fax: (08) 7300 8787
SĐKKD: 41.01.1254/TP/ĐKHĐ. Người đại diện: Luật Sư Kiều Đại Bằng
Thiết kế website - Thiết kế web bởi Univinet